Usuwanie Ran

                                                                                                                     

 

 Rana przewlekła goi się zwykle ponad 8 tygodni . Schorzenie to dotyczy wielu osób , zwłaszcza w podeszłym wieku , m.in. pacjentów z miażdzycą naczyń obwodowych , diabetyków z zespołem stopy cukrzycowej ( ZSC ) oraz pacjentów długotrwale unieruchomionych.

W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI SKUPIAMY SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI NA LIKWIDACJI RAN I OPIECE PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁYMI , NIEGOJĄCYMI SIĘ RANAMI , TAKIMI JAK : OWRZODZENIA PODUDZI ( żylakowate i tętnicze ) , ZESPOŁY STOPY CUKRZYCOWEJ , OPARZENIA , ODLEZYNY I INNE TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY.

W POLSCE TE SCHORZENIA W CIĄGU ROKU PRZYSPARZAJĄ CIERPIEŃ U OKOŁO PÓŁ MILIONA CHORYCH . W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NIESTETY LECZENIE NIE JEST PROWADZONE W SPOSÓB NOWOCZESNY , CO NIE TYLKO WYDŁUŻA JEGO CZAS I CZĘSTO PROWADZI DO POGORSZENIA STANU RANY , ALE TEŻ GENERUJE WIĘKSZE NAKŁADY FINANSOWE LECZENIA NIŻ W PRZYPADKU NOWOCZESNYCH METOD TERAPII.

Przyczyną długiego procesu gojenia się ran jest ich charakterystyczna etiologia. Rany te stanowią poważne powikłania różnych chorób i zaburzeń związanych z miejscową redukcją przepływu krwi w naczyniach żylnych, tętniczych lub mikrokrążeniu.

Wynikające z tych zaburzeń niedostateczne zaopatrzenie tkanek w składniki odżywcze i tlen powoduje występowanie zmian troficznych skóry. Dodatkowo w tych miejscach gromadzą się zbędne produkty przemiany materii, co prowadzi do załamania metabolizmu komórkowego i rozwoju martwicy.

Objęte uszkodzeniem tkanki ulegają rozkładowi. W ten sposób powstaje trudnogojące się owrzodzenie, które jest w przypadku ran przewlekłych objawem klinicznym. Nie leczona lub niewłaściwie leczona rana może rozprzestrzeniać się w głąb tkanek. Może być również przyczyną miejscowego a nawet ogólnego zakażenia organizmu.

 

PRAWIDŁOWE LECZENIE RAN

 

Rany przewlekłe są bardzo trudne w leczeniu. Najważniejsza w tym przypadku jest diagnostyka i zastosowania właściwego leczenia przyczynowego. Polega ono na systematycznym oczyszczaniu rany z tkanek martwiczych, wysieku oraz mikroorganizmów chorobotwórczych. W zależności od rany oraz stanu pacjenta wybieramy skuteczne leczenie.

Nasze terapie:

  • SPECJALISTYCZNE OPATRUNKI w skład których wchodzi seria preparatów, które mają za zadanie oczyścić ranę z tkanki martwiczej, bakterii, patogenów oraz utrzymywać odpowiednią wilgotność rany co jest niesamowicie istotne w procesie leczenia
  • BIOCHIRURGIĘ/ LARWOTERAPIĘ oczyszczanie ran z wykorzystaniem larw muchy Plujki (Lucilla sericata) 
  • HIRUDOTERAPIĘ terapie pijawką lekarską

Usuwanie ran dzielimy na etapy. W fazie oczyszczania opatrunek musi zatamować krwawienie, wchłaniać wydzielinę z rany i zapobiegać zakażeniom. W fazie ziarninowania rany- zapewnić wilgotność, wchłaniać nadmiar wydzieliny, zapobiegać wysychaniu, ochraniać tkankę ziarninową i zapobiegać zakażeniu. W fazie naskórkowania utrzymywać odpowiednią wilgotność i chronić delikatną, nową strukturę komórkową. Każda faza wymaga zastosowania innego opatrunku ochraniającego ranę, stabilizującego jej środowisko fizykochemiczne, a przy tym nie wymagającego częstych zmian. 

CECHY IDEALNEGO OPATRUNKU DLA RAN PRZEWLEKŁYCH

Idealny opatrunek powinien tworzyć wilgotne środowisko gojenia, przyspieszające proces leczenia rany, pochłaniać wydzielinę z rany i neutralizować ją, umożliwić wymianę gazową, zapewnić optymalne pH rany, neutralizować przykry zapach wydzieliny z rany, chronić przed infekcją, być hipoalergiczny.

 

 

 

Kontakt

gabinet@naturwit.pl                                +48 519-790-190