Homeopatia

                                   Kilka słów o Homeopatii

                                                                                                                    

Homeopatia, kojarzona jest częściej z medycyną alternatywną niż tzw. „oficjalną” - w rzeczywistości stanowi syntezę obu tych gałęzi wiedzy. Jej przeciwnicy, podobnie jak oportuniści filozofii Arystotelesa czy św. Tomasza z Akwinu, nie są zwolennikami teorii głoszącej głębsze związki i wzajemne oddziaływania pomiędzy ciałem a ogólnie pojętą duszą – czyli tym, co niematerialne, niezrozumiane, niezgłębione dotychczas przez ludzkość.

Zadaniem homeopatii jest pobudzenie sił witalnych organizmu do walki i samodzielnej obrony przeciw zakłóceniom w organizmie ujawniającym się przez objawy chorobowe. Główne założenie mówi, że organizm dąży do przywracania równowagi i samoregulacji. Homeopatia ma znaczenie tam, gdzie organizm zachował jeszcze własną regulację, czyli np. przy nagłych zachorowaniach, szczególnie wieku dziecięcego i dla chorób psychosomatycznych oraz chronicznych.

Homeopatia to zatem aktywne wsparcie dla systemu homeostazy (regulacji wewnętrznej) organizmu.

Terapia homeopatyczna  zaczyna się od starannego wywiadu z pacjentem, podczas którego homeopata określa na podstawie jego odczuć, psychiki, a także własnych obserwacji dalsze metody leczenia. Rekomendowane leki są w pełni naturalne i bezpieczne przy stosowaniu się do zaleceń terapeuty. Warto przybliżyć ich działanie oraz ogólny charakter stosowanej  metody terapii homeopatycznej:

Homeopatia opiera się na dwóch paradygmatach: prawdy i porządku - jednak nie dotyczą one, tak jak w teraźniejszej kulturze, jedynie świata materialnego. Kieruje się trzema – określonymi przez jej twórcę – Hahnemann’a, zasadami: podobieństwa, dynamizowania i potencjonowania podawanego pojedynczego roztworu, obejmującego wszystkie psychosomatyczne objawy pacjenta.

Potencjonowanie, czyli sukcesywne zmniejszanie ilości podawanego specyfiku, który stymuluje działanie czynnika chorobotwórczego, pobudza w naturalny sposób układ odpornościowy i skutkuje samoczynnym zwalczeniem choroby oraz ogólnym polepszeniem kondycji immunologicznej. Opisany sposób stosowania leków wynika z założenia, że zduszenie pierwotnych objawów powoduje szukanie przez determinujące je siłę żywotną innej możliwości patologicznego wyrazu. Zazwyczaj powoduje to powstanie zaburzeń innych, istotniejszych dla poprawnego działania organizmu tkanek i organów. Najprościej ujmując: w przyrodzie nic nie ginie – także energia, zarówno szkodliwa, jak i lecznicza.

Możliwości Homeopatii

 

Homeopatia jest metodą leczniczą, przywracającą organizm do równowagi, doskonale nadającą się do zwalczania zarówno ostrych, jak i przewlekłych chorób pacjentów w każdym wieku. Oto kilka przykładów:

 • CHOROBY OSTRE np. infekcje, przeziębienia, angina, grypa, kaszel, zapalenie oskrzeli, grypa jelitowa, zatrucie pokarmowe, zapalenie korzonków nerwowych, zapalenie pęcherza moczowego, kolki jelitowe itd.

 

 • CHOROBY PRZEWLEKŁE np. nawracające stany infekcyjne dróg oddechowych, alergie, bóle głowy, depresje, reumatyzm, choroby tarczycy, choroby immunologiczne, choroby z autoagresji, otyłość, zaburzenia snu, zaburzenia cyklu miesiączkowego, astma, choroby serca, epilepsja, zaburzenia trawienia, autyzm, zaparcia, przewlekłe rany i owrzodzenia, uzależnienia, choroby skóry itp.

 

Wtedy, gdy nie można wyleczyć, leki homeopatyczne mogą przynieść ulgę w cierpieniu, poprawić funkcję narządów, zmniejszyć ból, poprawić jakość życia. Dlatego homeopatia jest cenną i skuteczną pomocą również w poprawie samopoczcuia i zniwelowaniu skutków u osób ciężko chorych w terminalnym stadium choroby.

 

Podstawą homeopatii jest wywiad z pacjentem, jego całościowy obraz oraz indywidualne podejście, ponieważ homeopatia nie uznaje pojęcia „choroby”, tylko „chorego człowieka”. Ważne są także symptomy, które u konkretnego pacjenta nie muszą być typowe dla danej choroby.

O co pyta  homeopata?

Homeopata dąży do uzyskania indywidualnego obrazu pacjenta, w przeciwieństwie do lekarza tradycyjnego, który skupia się na obrazie choroby.

Homeopata pyta o przeżycia emocjonalne lub sytuacje stresowe, od których wystąpiło pogorszenie stanu zdrowia, o to, co pacjenta irytuje, drażni, gnębi. Jakie wydarzenia poprzedzały bezpośrednio stan chorobowy. Wywiad dotyczy również tzw. symptomów ogólnych, takich jak np. przebieg snu, ulubione i nielubiane potrawy, wrażliwość na temperaturę itp. Homeopata poszukuje przyczyn choroby, nie skupia się wyłącznie na wyeliminowaniu jej objawów.

 

LEKI

Leki homeopatyczne to tzw. potencje (potęgi) homeopatyczne. Powstają podczas rozcieńczania postaci wyjściowej surowca (pranalewki) i energicznego wytrząsania roztworu. Dzieli się je ze względu na pochodzenie surowców wyjściowych na:

 • Leki roślinne – otrzymywane z różnych części roślin.
 • Leki mineralne – zawierające spotykane w przyrodzie pierwiastki (siarka, rtęć, żelazo, srebro) i minerały (sól kuchenna, węglan wapnia, boraks, fosforan wapnia).
 • Leki pochodzenia zwierzęcego – np. jad pszczoły miodnej, groźnicy niemej, mleko krowie itp.

 

 

HOMEOPATIA W SKRÓCIE 

 • Homeopatia jest metodą naturalną i nie pociąga za sobą skutków ubocznych.
 • Homeopatia wychodzi z założenia, że objawy chorobowe nie są chorobą samą w sobie, tylko reakcją na pewne zakłócenia w organizmie.
 • W homeopatii nie istnieje pojęcie „choroby”, tylko zawsze „chorego człowieka”.
 • Homeopata pyta o różne aspekty życia i zdrowia pacjenta. W ten sposób uzyskuje obraz każdego pojedynczego pacjenta.        Lekarz medycyny konwencjonalnej jest zainteresowany objawami choroby, a nie całym pacjentem.
 • Leki homeopatyczne mają pochodzenie naturalne. Wytwarza się je przez wielokrotne rozcieńczenie substancji pierwotnej.
 • Leki należy przyjmować na minimum 15 minut przed lub po jedzeniu.
 • Klasyczne leki homeopatyczne można zgodnie z teorią homeopatii w większości przypadków stosować razem z lekami chemicznymi bez obawy wystąpienia niekorzystnych interakcji między lekami.
 • Terapia homeopatyczna nie powinna zastępować żadnej intensywnej terapii medycyny tradycyjnej. Nie należy odstawiać leków tradycyjnych w takich przypadkach jak choroba nadciśnieniowa, nowotwory, stany wymagające interwencji chirurgicznej. Homeopatia może tu jedynie służyć jako wsparcie medycyny akademickiej.
 • Według raportów WHO homeopatia jest jedną z najczęściej stosowanych metod alternatywnego leczenia na świecie. Korzysta z niej m.in. Rodzina Królewska w Wielkiej Brytanii.
 • Żaden lek homeopatyczny nie został wycofany ze sprzedaży od ponad 200 lat!

 

                                                         

Kontakt

E-mail: natur.wit@gmail.com                                    Telefon kontaktowy: +48 519-790-190

 ul.Moniuszki 22 Gabinet 205 II piętro (winda) Bytom