Wizyta u homeopaty

                                                                                     

Pierwsze spotkanie jest długie. Wywiad często sięga okresu życia płodowego po dzień dzisiejszy. Trzeba zapytać  pacjenta o stan zdrowia, jeśli leczymy dziecko także przebiegg ciąży, przebieg porodu, okres noworodkowo – niemowlęcy. Pytania są bardzo wnikliwe. Nie ma objawów nieważnych. Homeopata zmierza do znalezienia jednego głównego leku tzw. similimum, który wobec naszego organizmu spełnia taką samą rolę, jak w klucz w patentowym zamku. Pomaga zmienić “program choroby” na “program zdrowia”.

Choroby przewlekłe wymagają sekwencji wielu leków i regularnych wizyt. Czas leczenia pozostaje proporcjonalny do długości trwania choroby. Od pacjenta oczekuje się cierpliwości i umiejętności samoobserwacji. Najlepsze skutki osiąga się wówczas, gdy leczenia nie zakłócają inne metody. Niemniej z wcześniejszych terapii trzeba wycofywać się stopniowo.

Kontakt

E-mail: natur.wit@gmail.com                                    Telefon kontaktowy: +48 519-790-190

 ul.Moniuszki 22 Gabinet 205 II piętro (winda) Bytom